Incasso schema 2016:

Januari                 1e week             Eigen bijdrage  NK Showkleding

Januari                 3e week             Contributie 1e kwartaal

April                     1e week             Contributie 2e kwartaal & Bondsbijdrage

Juli                       1e week             Contributie 3e kwartaal

Oktober                1e week             Contributie 4e kwartaal

De vrienden van KRC Rolling