Niels de Ruiter Na een uurtje piekeren kom ik tot de conclusie dat het onmogelijk is een sportinhoudelijke link te leggen tussen darten en kunstrolschaatsen. Al snel kom je met een beetje fantasie  op een nieuwe, humoristische en absurde vorm van sport waarbij sierlijke aangeklede kerels, onder het gejuich van duizenden fans, op stoere rolschaatsen pijlen staan te werpen. Zinloos.

Ben ik zelf ooit in aanraking gekomen met (rol) schaatsen? Ook dat niet, veel verder dan rondjes schaatsen op de Vechtsebanen tijdens verjaardagsfeestjes ben ik niet gekomen. Tot verdriet van mijn Friese ouders. Hoewel één van jullie (bekende!) leden naast mij op de basisschoolbank heeft gezeten is het voor mij dus, eerlijk gezegd, een tot nu toe onbekende wereld.

Is de positie van de rolschaatsen als sport te vergelijken met darts? Natuurlijk! Als ‘kleinere’ bond, met weinig media- of maatschappelijk aandacht, komt het vaak neer op de inzet en overtuiging van verenigingen en vrijwilligers. Met voldoende aandacht voor participatie en recreatie worden voorwaarden gecreëerd voor topsport en vervolgens aansprekende resultaten. Een basis waarmee een sport zich probeert te nestelen tussen de bekendere sporten.

Juist mijn onwetendheid toont aan dat Nederland soms te weinig aandacht schenkt aan de breedte.

Met een vernieuwde website en herkenbare inzet om de rolschaatssport te promoten kom ik tot de conclusie dat KRC Rolling graag een steentje bijdraagt om dit beeld bij mensen zoals mij in de toekomst te veranderen. Met een zeer positieve insteek wordt de sport gepromoot en aangetoond dat het kunstrolschaatsen open staat voor alles en iedereen. In mijn ogen de beste PR die je als sport kunt hebben.

Immers, darts stelde als sport vroeger weinig voor. Tot een Haagse postbode eind jaren ’90 de stoute schoenen aantrok en in Engeland vriend en vijand verbaasde door in de finale de laatste pijl te werpen. Het begin van een ware dartsrevolutie!

Elke sport is uniek en op een eigen manier fantastisch om te volgen. Ik gun de rolschaatsport van harte een ‘Barney’ hype toe!

Niels de Ruiter (28) woont in Nieuwegein en werd met het Nederlands dartsteam Europees- en Werelkampioen. Individueel haalde hij in 2007 de halve finale van de Lakeside World Championships, voorheen Embassy genoemd. Niels is in 2009 gestopt met darts op hoog niveau en is sinds juni van dit jaar directeur van de Nederlandse Darts Bond.

De vrienden van KRC Rolling