Optredens

Incasso schema

Incasso schema 2016:

Januari                 1e week             Eigen bijdrage  NK Showkleding

Januari                 3e week             Contributie 1e kwartaal

April                     1e week             Contributie 2e kwartaal & Bondsbijdrage

Juli                       1e week             Contributie 3e kwartaal

Oktober                1e week             Contributie 4e kwartaal

Contributie

Contributie:

Onze contributie opbouw is afhankelijk van de aantal lessen, die conform het rooster worden gegeven. Hierdoor kan de contributie per lid varieren, maar wordt op deze manier eerlijker verdeeld over de leden. Zo heeft ieder lid te maken met een vast basis bedrag. Verder zal per trainingsfrequentie een bedrag bovenop het basisbedrag in rekening gebracht worden. De indeling en opbouw van de contributie zal elk jaar door de Algemene Leden Vergadering moeten worden goedgekeurd.

Om de contributie te berekenen, neem je als eerste het basisbedrag. Dit basisbedrag is inclusief 1 training. Per training komt daar een bedrag bij.

Het contributiejaar loopt van 1 april tot 1 april. De contributie kan per kwartaal  aangepast worden. Bij het aanmelden als lid is voorts éénmalig een inschrijfgeld verschuldigd. Contributiebetalingen vinden vooraf per kwartaal plaats te vinden. Contributiebetalingen worden verrekend per automatische incasso.

Hieronder zijn de bedragen van 2015-2016 opgenomen:

Lidmaatschap Basis* Wedstrijd € 70,00 per kwartaal
Lidmaatschap Basis* showlid € 70,00 per kwartaal
Aanvulling per extra dicipline vrijrijden/figuren € 7,00 per kwartaal
Aanvulling per shownummer € 7,00 per kwartaal
* Basis lidmaatchap is inclusief één disclipline
Enkele voorbeelden:
Een showlid zonder shownummers € 70,00 per kwartaal
Groep V7 zonder shownummers € 77,00 per kwartaal
Groep V8 zonder shownummers € 77,00 per kwartaal
Groep V9 zonder shownummers € 77,00 per kwartaal
Een showlid met 2 shownummers € 74,00 per kwartaal
Groep V1/2 + F1/2 + 1 shownummer € 105,00 per kwartaal
Groep V1/2 + F1/2 + 2 shownummers € 112,00 per kwartaal
Groep V1/2 + F1/2 + 3 shownummers € 119,00 per kwartaal

Bondsbijdrage:

Elk nieuw clublid wordt aangemeld bij de Nederlandse Roller-Sports en Bandy Bond(NRBB). Hiervoor wordt jaarlijks de Bonds- en licentiegelden aan de SBN betaald. Zonder deze betaling is deelneming aan wedstrijden uitgesloten. De desbetreffende bedragen worden per jaar door de SBN vastgesteld. Hieronder de bedragen voor 2015.

De vereniging is verantwoordelijk voor de contributieoverdracht van de individuele leden aan de NRBB. Leden zijn lid van deze Bond vanaf het moment dat de contributie overgemaakt is aan K.R.C. Rolling. Voor leden die een deel van het jaar lid zijn van de SBN is geen restitutie mogelijk.

Lidmaatschap NRBB Bond  voor ieder lid € 15,00 per jaar
SBK Licentiegelden per discipline
Bestuursleden; trainers € 0,00 per jaar
Recreanten € 0,00 per jaar
Figuren (onderbouw ) € 12,50 per jaar
Vrijrijden ( onderbouw ) € 12,50 per jaar
Solodansen ( onderbouw ) € 12,50 per jaar
Figuren ( bovenbouw ) € 17,50 per jaar
Vrijrijden ( bovenbouw ) € 17,50 per jaar
Solodansen ( bovenbouw ) € 17,50 per jaar
Show rijden € 7,50 per jaar

Overige kosten:

Eigen bijdrage eindshow
€ 10,00 éénmalig per jaar
Eigen bijdrage Showkleding (NK nummers)
€ 10,00 éénmalig per jaar
Elk volgend shownummer (NK nummers)
€ 5,00 éénmalig per jaar
Gezinskorting, ieder volgend gezinslid.
€ 5,00 per kwartaal
Administratiekosten bij inschrijving
€ 10,00 éénmalig

Aanvullende gegevens